Certificatiemerk ISO 9001_72
Cetradex VCA72
LogoEIB-SpecialtyServices
Asbestsanering
Veilig en gezond asbest verwijderen
Ons team “asbestsanering” bestaat uit medewerkers met een jarenlange ervaring, om op een veilige en gezonde manier uw asbestprobleem aan te pakken.
Centraal staat steeds de arbeidsveiligheid, de kwaliteit van de uitgevoerde werken en het welzijn van de klant en zijn medewerkers, om binnen een gezonde werkomgeving, materiële milieuschade te voorkomen.
Onze medewerkers beschikken over een gedegen training en de juiste certificaten om de sanering in de beste omstandigheden te doen verlopen en af te ronden.

 

Onze Saneringstechnieken

 

Eenvoudige handeling:

 • Deze methode hanteren we bij de verwijdering van de welgekende asbesthoudende golfplaten & overige hechtgebonden materialen.  
 • Er wordt beroep gedaan op de “eenvoudige handeling” als:
  • De toestand van het asbesthoudend materiaal niet wijzigt gedurende de sanering;
  • Het risico op het vrijkomen van asbest beperkt is, m.a.w. de concentratie van 0,01 vezel per m³ wordt niet overschreden.

Couveusezak:

 • Deze methode mag enkel en alleen toegepast worden door erkende, gecertificeerde firma’s.
 • Deze methode wordt enkel toegepast voor het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten

Hermetische zone:

 • Deze methode mag enkel en alleen toegepast worden door erkende, gecertificeerde firma’s.
 • Deze verwijderingstechniek dient toegepast te worden om de veiligheid van mens en omgeving te garanderen, eventuele contaminatie wordt hierdoor uitgesloten.
 • We doen beroep op deze methode bij volgende toepassingen: losgebonden asbesthoudende materialen (gipsisolatie rond thermische leidingen, spuitasbest, asbesthoudend pleisterwerk,….) & hechtgebonden asbesthoudend materiaal dat voorzien is van een bevestigingssysteem