Certificatiemerk ISO 9001_72
Cetradex VCA72
LogoEIB-SpecialtyServices
Brandwerende mortels & fireproofing
Verbeter de brandweerstand!

EIB Specialty Services, is de specialist in het beschermen van dragende structuren tegen de impact van brand.

 

Hierbij zorgt het aanbrengen van brandwerende mortel, voor extra bescherming van uw draagstucturen.

Als er toch brand ontstaat, zal de verhoogde brandwerendheid van uw constructie en de brandstabiliteit van uw gebouw, garant staan voor een veilige evacuatie van uw mensen.

 

Het tweede luik van brandbeheersing, is het adequaat afdichten van kabels en leidingen, met brandwerende materialen. Hierdoor probeert men bij mogelijke brand, de schade zoveel mogelijk te beperken en het overslaan naar aanpalende ruimtes te voorkomen.

EIB Specialty Services, gebruikt de juiste brandwerende kwaliteitsproducten en levert de nodige rapporten af voor uw brandweerinspecties.

Eventuele latere aanpassingen worden na uitvoering ook administratief geïntegreerd, aldus 

blijf uw administratief dossier steeds "up to date" en in orde.