Certificatiemerk ISO 9001_72
Cetradex VCA72
LogoSolutions4All
Akoestische isolatiematrassen
Binnen uw productie-installatie zijn de onderdelen zoals flenzen, filters, afsluiters, pompen en andere apparaten extra kwetsbaar voor de temperatuur invloeden. Door middel van een isolatiematras of -mantel, wordt dit kostbaar element extra beschermd en bekomt u een optimale isolatiewaarde.

Bij situaties waar lawaai een ongunstige invloed heeft op werk- en leefomstandigheden bekomt men veel betere condities dankzij het toepassen van de juiste isolatiematras.
Met de nodige geluidsmetingen wordt het effect en de geluidsreductie in kaart gebracht.