Certificatiemerk ISO 9001_72
Cetradex VCA72
LogoSolutions4All
Thermische isolatiematrassen
Van flens tot pomp
Binnen uw productie-installatie zijn de onderdelen zoals flenzen, filters, afsluiters, pompen en andere apparaten extra kwetsbaar voor de temperatuur invloeden. Door middel van een isolatiematras of -mantel, wordt dit kostbaar element extra beschermd en bekomt u een optimale isolatiewaarde.

Dankzij het toepassen van isolatiematrassen worden naast de vaste elementen zoals piping ook de apparaten optimaal thermisch beschermd. Wij kunnen uw isolatiematras zelfs elektrische tracing voorzien!

Een bijkomend voordeel is de makkelijke monteer- en demonteerbaarheid van de isolatiemantels. U kan uw apparaat onderhouden en daarna de mantels eenvoudig terugplaatsen.